ผู้จัดการฝ่ายฮีโร่ 8

ผู้จัดการฝ่ายฮีโร่ 7

ผู้จัดการฝ่ายฮีโร่ 6

ผู้จัดการฝ่ายฮีโร่ 5

ผู้จัดการฝ่ายฮีโร่ 4

ผู้จัดการฝ่ายฮีโร่ 3

ผู้จัดการฝ่ายฮีโร่ 2